Kredyt ratalny na zakup maszyn i urządzeń rolniczych

– od 6 miesięcy do 120 miesięcy

– maksymalna kwota kredytu 240000zł.

– możliwość kredytu gotówkowego.

Potrzebne dokumenty:

– dowód osobisty,

– trzy ostatnie faktury za sprzedaż żywca, mleka,

– nakaz płatniczy,

– zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa,

– zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem.